گروه “نهال برتر” شما را در احداث یک باغ میوه ایده آل کمک می نماید. در تمامی مراحل اجرای پروژه احداث باغ ، آزمایش خاک ، آزمایشات میکروبی، تحقیقات آب و هوایی، نقشه کشی و طراحی باغ، راه اندازی سیستم آبرسانی، اجرا و کاشت نهال درختان در کنار شما هستیم.

X